เทคนิคด้านการสังเกตของผู้ฝึกในกีฬาฟุตบอล

เทคนิคการผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล การฝึกสอนนักกีฬาฟุตบอลให้เป็นนักกีฬาที่มีประสิทธิภาพต้องสามารถตรวจสอบได้ ผู้ฝึกจึงควรมีหลักในการสังเกตการฝึก ซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะพูดถึงในวันนี้ไปดูกันได้เลยว่าเป็นอย่างไร