การวางแผนการแข่งขันก่อนวันแข่งขันและวันแข่งขันจริงของกีฬาฟุตบอล

ในการวางรูปแบบการเล่นหรือวางแผนระบบการเล่นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งและมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ไม่ว่าจะนำมาใช้ในการทำงานหรือใช้ทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน

การวางแผนการเล่นกีฬาฟุตบอล

การเล่นกีฬาฟุตบอลนั้นย่อมต้องมีการวางแผนเสมอเพื่อให้ทีมของตนเองนั้นไปสู่ชัยชนะแต่ในลักษณะของการวางแผนนั้นจะมีความแตกต่างออกจากกันไปเพราะระบบการวางแผนนั้น