เทคนิคด้านการสังเกตของผู้ฝึกในกีฬาฟุตบอล

เทคนิคการผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล

การฝึกสอนนักกีฬาฟุตบอลให้เป็นนักกีฬาที่มีประสิทธิภาพต้องสามารถตรวจสอบได้ ผู้ฝึกจึงควรมีหลักในการสังเกตการฝึก ซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะพูดถึงในวันนี้ไปดูกันได้เลยว่าเป็นอย่างไร

หลักการในการสังเกตในกีฬาฟุตบอลหลักการแรกคือผู้ฝึกทราบหรือไม่ว่ากำลังสังเกตดูอะไรในระหว่างการฝึก ถ้าผู้ฝึกไม่ทราบหรือสิ่งที่คาดหวังไม่เกิดขึ้นก็ย่อมเป็นไปได้ว่าสิ่งที่เตรียมมาตั้งแต่ต้นนั้นผิดพลาด ต่อมาคือผู้ฝึกสอนสังเกตลูกบอลหรือบริเวณรอบๆ หรือไม่ ต้องทำใจให้จดจ่ออยู่กับเรื่องที่ฝึกเพียงเรื่องเดียว อย่ายอมให้ประเด็นที่ไม่มีความสำคัญมารบกวนหัวข้อที่เป็นประเด็นหลัก ประการต่อมาคือเมื่อผู้ฝึกได้เห็นในสิ่งที่ตนต้องการแล้ว ผู้ฝึกมั่นใจว่าได้ทำให้เกิดภาพที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เล่นหรือไม่ นี่คือจุดสำคัญเนื่องจากว่ามันจะกำจัดสถานการณ์การเล่นที่ไม่เป็นจริงออกไป

ผู้ฝึกควรทำหน้าที่โดยพยายามรักษาสภาพที่เป็นจริงไว้ตลอดการฝึก อย่าพยายามหยุดการเล่นหลังจากสถานการณ์ผ่านไปแล้วเพื่อหวังจะสร้างเหตุการณ์ให้เกิดขึ้นใหม่อีกครั้ง และประการสุดท้ายคือมีการแยกให้เห็นถึงเทคนิคหรือทักษะของผู้เล่นหรือไม่ต้องนึกอยู่เสมอถึงความแตกต่างระหว่างเทคนิคหรือทักษะ เทคนิคคือวิธีแสดงออกถึงปฏิบัติการทางด้านร่างกายบางอย่างกับลูกบอลในแต่ละเทคนิคส่วนทักษะคือการนนำเอาเทคนิคแต่ละอย่างมาใช้ในสถานการณ์การแข่งขันได้อย่างเหมาะสมกับโอกาสและสถานที่

ในเรื่องที่จะพัฒนาเทคนิคนั้นต้องใช้ลูกบอลในการฝึก ส่วนพัฒนาทักษะนั้นต้องอาศัยการต้านทานเพราะว่ามีฝ่ายตรงข้ามในการแข่งขัน ต้องอาศัยเพื่อนร่วมทีม ต้องอาศัยเป้าหมาย เพราะว่าในการฝึกทุกอย่างต้องนำไปสู่การยิงประตูและการป้องกันนั้นเอง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *