การวางแผนการแข่งขันก่อนวันแข่งขันและวันแข่งขันจริงของกีฬาฟุตบอล

ในการวางรูปแบบการเล่นหรือวางแผนระบบการเล่นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งและมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ไม่ว่าจะนำมาใช้ในการทำงานหรือใช้ทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันจำเป็นต้องมีการวางแผนดังนั้นกีฬาฟุตบอลจึงให้ความสำคัญกับการเล่นและรูปแบบการเล่นของโค้ชจะต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งและมีความรับผิดชอบสูงร่วมกับผู้เล่นในทีม

การวางแผนก่อนการแข่งขันจะต้องมีกากรเตรียมพร้อมทางด้านรูปแบบการเล่นและวิธีการทำเกมรุกและเกมรับอย่างมทีประสิทธิภาพซึ่งจะขึ้นอยู่กับตัวโค้ชเองจะมีการวางแผนออกมาในลักษณะใดให้ได้เปรียบผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามก่อนทำการแข่งขันโค้ชจะต้องศึกษาวิธีการเล่นของผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามอย่างละเอียดและรวมถึงการศึกษารายละเอียดตัวผู้เล่นว่ามีลักษณะการเล่นอย่างไรแล้วนำมาปรับปรุงเพื่อใช้ในการเล่นของผู้เล่นฝ่ายตนเองในการรับมือในเกมรุกและจะทำอย่างไรในโอกาสยิงเพื่อทำประตูทำให้ฝ่ายตนเองได้เปรียบจำนวนประตูเพื่อจะได้รูปแบบในการเล่นง่ายขึ้นเพราะมีจำนวนประตูที่ได้เปรียบ

โค้ชจะต้องมีวิธีการวางแผนและรู้จักแก้ไขวิธีการเล่นเฉพาะหน้าเป็นอย่างดีเนื่องจากลักษณะในการวางแผนหรือรูปแบบในการเล่นที่ได้กำหนดไว้ในการฝึกซ้อมเมื่อถึงวันแข่งขันควรนำมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดผลสำเร็จมากที่สุดเพราะนักกีฬาระหว่างการฝึกซ้อมนั้นจะต้องรู้โปรแกรมการซ้อมในแต่ละช่วงเวลาใดบ้าง หรือรวมถึงระยะเวลาในการแข่งขันควรทำสิ่งไหนก่อนและทำสิ่งใดทีหลังหรือจะต้องมีการดำเนินงานตรงไหนและดำเนินงานอย่างไรในวันแข่งขันจริงโค้ชจะต้องมีการบอกล่วงหน้าเพื่อให้นักกีฬาได้ทราบในการเตรียมสิ่งต่างๆเช่น การเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย การเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน