การวางแผนการเล่นกีฬาฟุตบอล

การเล่นกีฬาฟุตบอลนั้นย่อมต้องมีการวางแผนเสมอเพื่อให้ทีมของตนเองนั้นไปสู่ชัยชนะแต่ในลักษณะของการวางแผนนั้นจะมีความแตกต่างออกจากกันไปเพราะระบบการวางแผนนั้นจะขึ้นอยู่กับตัวโค้ชเองว่าจะนำระบบไหนมาเล่นเพื่อให้ทีมของตนเองเป็นฝ่ายชนะให้ได้

เพื่อนำไปสู่ผลสำเร็จภายในอนาคตข้างหน้าการเลือกระบบการเล่นนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมากซึ่งจะสามารถตัดสินได้เลยว่าจะเป็นผู้ชนะในการเล่นครั้งนั้น ระบบการเล่นสามารถเล่นได้ทั้งเกมรับหรือเกมรุกขึ้นอยู่กับโอกาสในการแข่งขันครั้งนั้นว่ามีประตูได้เปรียบผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามหรือไม่ถ้าในระหว่างการแข่งขันครั้งนั้นมีประตูที่ได้เปรียบผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามก็สามารถเล่นเกมรับได้ทันทีเพื่อเป็นการรักษาจำนวนประตูที่ได้เปรียบไว้ดังนั้นการเล่นกีฬาฟุตบอลย่อมต้องมีการวางระบบแผนในการเล่นให้ดีและที่สำคัญผู้เล่นต้องมีความเข้าใจกันเป็นอย่างดีในการผ่านบอลหรือเป็นการต่อบอลไปมาโดยมีความเข้าใจในการส่งบอลได้เป็นอย่างดี

ในการวางแผนของโค้ชนั้นจะต้องมีการฝึกซ้อมกันเป็นอย่างดีเพื่อให้นักกีฬามีความเข้าใจในระบบการเล่นให้มากขึ้นโดยเฉพาะการทำเกมรุกใส่ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเพื่อเป็นการทำประตูให้ได้และลักษณะในการเล่นเกมรับนั้นย่อมต้องมีความแน่นอนต่อการเข้าสกัดบอลของผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามมีเล่นนั้นผู้เล่นจะต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งมีจิตที่นิ่งพอเมื่อผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามได้ทำเกทรุกเข้ามาบริเวณกรอบหน้าเขตโทษต้องยื่นอยู่ในต่ำเหน่งที่ถูกต้องตามแผนที่โค้ชได้วางไว้