ขั้นตอนในการวางแผนและวิธีการวางแผนของกีฬาฟุตบอล

ลักษณะในการวางแผนนั้นจะต้องทำความรู้ความเข้าใจกับแผนการที่กำลังจะทำและที่สำคัญจะต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ปฏิบัติ ยกตัวอย่างเช่น ผู้เล่นที่เข้ามาร่วมทีมใหม่นั้นได้มาจากทีมใดประวัติการเล่นเป็นอย่างไรถึงได้นำเข้ามาร่วมทีมเมื่อได้มาแล้วควรทำอย่างไรต่อเข้ากับระบบการเล่นของทีมหรือไม่ ระยะเวลาในการฝึกซ้อมนั้นเป็นอย่างไร ลักษณะในการเตรียมความพร้อมด้านใดบ้างสามารถแบ่งขั้นตอนในการฝึกซ้อมได้อย่างลงตัว

การที่มีความรู้ทางด้านการเปลี่ยนแปลงภายในอนาคตและการรู้ถึงระบบการเล่นของคู่แข่งมีความพร้อมด้านใดบ้างตลอดจนการได้แนวทางในการเล่นของผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามแล้วนำมาวางแผนต่างๆภายในทีมของตนเองเพื่อให้เกิดความได้เปรียบของทีมตนเอง รวมถึงระยะเวลาในการเก็บตัวของนักกีฬาและบำรุงร่างกายให้มีความพร้อมต่อการแข่งขันครั้งต่อไป การวางแผนมีความซับซ้อนมากน้อยเพียงใดถึงจะเกิดความสับสนของผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม ซึ่งการใช้แทคติกของโค้ชนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง การที่มีความรู้เกี่ยวกับระบบการวางแผนแล้วให้นักกีฬาเกิดความเชื่อมั่นในตัวของโค้ช และตัวโค้ชเองจะสร้างความแรงจูงใจให้แก่นักกีฬาเกิดความมุ่งมั่นในการเล่นมากยิ่งขึ้นโดยเริ่มต้นจากการฝึกซ้อมในแต่ละช่วงเวลา

โค้ชจะต้องมีความรู้ในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ในการฝึกซ้อมเป็นอย่างดีเพื่อให้นักกีฬาได้ใช้อุปกรณ์นั้นๆอย่างถูกวิธีการเพื่อเป็นการลดอาการบาดเจ็บแก่ตัวนักกีฬาเองเมื่อมีการใช้อุปกรณ์ที่ไม่ถูกต้อง เช่น รองเท้าที่ใส่ในการฝึกซ้อมหรือที่ใช้ในการแข่งขันจริงหรือจะเป็นอุปกรณ์ชนิดต่างๆที่ใช้ในการประกอบในการสอนครั้งนั้นแล้วให้ฝึกใช้จนเกิดความเคยชินเพื่อให้เกิดความเข้าใจสภาพการใช้งานอย่างถูกต้อง