ความสำคัญของงานในการเตรียมทีมกีฬาฟุตบอล

ในการเตรียมความพร้อมของทีมกีฬาฟุตบอลนั้นย่อมมีความสำคัญอย่างมากในเกมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเพราะถ้ามีการเตรียมความพร้อมที่ดีนั้นจะทำให้รูปแบบหรือวิธีการเล่นได้เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้เมื่อมีผู้เล่นขาดหายไป

ควรมีการมองหานักกีฬาไว้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านผู้เล่นและต้องมีการพัฒนาผู้เล่นที่มีอยู่ภายในทีมให้เกิดความแข็งแรงหรือมีการพัฒนาที่ดีขึ้นมาซึ่งในการหานักกีฬาเข้ามาร่วมทีมนั้นต้องอาศัยปัจจัยต่างๆเช่นการพิจารณาด้านอายุของนักกีฬา การพิจารณาด้านความสามารถของนักกีฬาตรงตามตำแหน่งที่ต้องการหรือไม่ การพิจารณานักกีฬานั้นควรมีการทดสอบฝีเท้าเสียก่อนเพื่อช่วยในการตัดสินใจได้ง่ายขึ้น เมื่อมีการพิจารณาในระดับโรงเรียน มหาวิทยาลัย นั้นต้องอาศัยการเก็บข้อมูลอย่างละเอียดในการทดสอบฝีเท้านี้โค้ชเองอาจทำได้อย่างไม่ทั่วถึงเพราะเนื่องจากจำนวนนักกีฬาที่เข้ามาทดสอบฝีเท้านั้นมีจำนวนที่มากเกินความต้องการของโค้ช

เมื่อได้ตัวนักกีฬาของโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยที่ตรงความต้องการแล้วโค้ชควรเข้าไปปรึกษากับอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้นักกีฬาได้เรียนไปด้วยควบคู่กับเล่นกีฬาฟุตบอลไปด้วย เมื่อได้รับอนุญาตจากอาจารย์แล้วควรจัดหาห้องพักให้อยู่ใกล้ๆกับสถานที่ฝึกซ้อมและโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเพื่อความสะดวกในการเดินทางไปมาของตัวนักกีฬาเองและที่สำคัญมีความสะดวกต่อการไปเรียนในแต่ละวัน นักกีฬาคนดังกล่าวจะได้มีระยะเวลาในการเรียนอย่างเต็มที่ในขณะที่กำลังเล่นกีฬาฟุตบอลไปด้วยและที่สำคัญอาจได้รับโอกาสขึ้นชุดใหญ่พร้อมกับการเล่นกีฬาฟุตบอลเป็นอาชีพ